گیم کالا ( Video Game Merchandise ) محصولات الهام گرفته شده از بازی های ویدیویی هستند که تجارب ذهنی ما را از دنیای بازی را به دنیایی واقعی می آورند.