در این بخش قطعات یدکی مورد استفاده در کنسول PS4 قرار میگیرد.
استفاده از این قطعات ممکن است نیاز به باز کردن کنسول یا دسته یا … باشد